سیستم نرم افزاری برنامه ریزی تولید

طبیعتاً سود و زیان هر شرکت تولیدی به مدیریت پارامترهای تولید برمی گردد. در صنعتی همچون صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مهم تربن این متغیرها، مقادیر مواد اولیه یا خوراک، مصارف یوتیلیتی مانند برق، بخار و گاز به عنوان ورودی و میزان محصولات تولیدی به عنوان خروجی می باشد. در این میان هزینه های سربار تولید، هزینه صادرات و لجستیک نیز در قیمت تمام شده محصول تاثیرگذار هستند. آنچه مسلم است، محاسبه همه این عوامل با پیچیدگیهای خاص مربوط به هر بخش و ارتباط آنها با هم، نیاز به دانش فرآیندی، شناخت محدودیت ها و تعهدات تولید مجتمع و آگاهی از وضعیت بازار دارد. مهندسان فروش یا برنامه ریزی تولید هر واحد تولیدی در صنعت باید بتوانند یک برنامه تولید برای هر دوره تنظیم نمایند که منتج به کسب بیشترین سود برای آن شرکت شود. لذا اینکه از کدام تامین کننده و به چه میزان خوراک دریافت گردد و چه مقدار از کدام محصول تولید شود یا اینکه اصلاً تولید نشود، نیازمند ساماندهی داده ها در قالب سامانه ای جامع می باشد. این سامانه می بایست محاسبات لازم را انجام دهد و همه سناریوهای ممکن تولید و فروش را به صورت پیشنهاد به مدیریت کارخانه ارائه دهد.

سیستم نرم افزاری برنامه ریزی تولید طراحی شده توسط شرکت ایپک یادگار ایلیاد جم، دقیقاً برای برآورده نمودن هدف فوق طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه یک ابزار کمک تصمیم ساز موثر است که به تحقق مهم ترین استراتژی شرکت های تولیدی یعنی کسب حداکثر سود، کمک شایانی می نماید. مهندسان فروش با در اختیار داشتن این سامانه می توانند مهم ترین تصمیمات شرکت را با اطمینان زیاد اتخاذ نمایند و ریسک تصمیمات مربوط به تولید را به حداقل برسانند. در طراحی این سامانه از داده های تمامی عوامل موثر در تولید استفاده می شود که از جمله این عوامل می تواند این موارد باشد: سامانه مدیریت و کنترل داده های تولید، مدیریت و کنترل داده های صنعتی، مدیریت انرژی. بر اساس تجارب گذشته تصمیم گیری به کمک چنین سامانه ای می تواند سود ارزی مجتمع تولیدی را بین 5 تا 30 درصد افزایش دهد. بنابراین داشتن چنین سامانه ای از ضروری ترین نیازهای هر واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی است.


خانه > محصولات و خدمات > سیستم نرم افزاری برنامه ریزی تولید