خدمات مشاوره


استقرار سیستم های نرم افزاری مربوط به تولید و حداکثر سازی سود از طریق مدیریت عوامل تولید، نیازمند دانشی جامع هم درباره فرآیندهای تولیدی شرکت، هم در حوزه تکنولوژی های نرم افزاری نوین می باشد. چنانچه سازمانی قصد برون سپاری پیاده سازی این سیستم ها را داشته باشد، نیازمند داشتن مشاوری با تجربه و مسلط به ظرایف هر دو حوزه می باشد. شرکت ایپک یادگار ایلیاد جم با داشتن کارشناسان خبره در هر دو زمینه، می تواند واحدهای صنعتی را در نوشتن متن قراردادها و شرح فنی کار و تهیه RFP یاری نماید. علاوه بر این کارشناسان با تجربه شرکت می توانند به کارفرما ها در استقرار سامانه تولید کمک نمایند به گونه ای که فرآیندها، داده ها و اطلاعات تولید شرکت یکپارچه شود و نظم و سامان لازم به آن داده شود. این شرکت آمادگی ارائه خدمات در حوزه های مدیریت داده های صنعتی، کنترل داده های صنعتی، کنترل داده های تولید، سامانه مدیریت تولید، مدیریت تولید صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، برنامه ریزی تولید، مدیریت انرژی و سامانه نرم افزاری کنترل تولید را دارد.

خانه > محصولات و خدمات > مشاوره