خانه

شركت دانش بنیان ایپک یادگار ایلیاد جم دردي ماه 1399 با هدف ارائه راه كارهاي نرم افزاري مورد نیاز صنایع تولیدی تاسيس شد. تمركز اصلي اين موسسه بر صنايع نفت، گاز و پتروشيمي مي باشد اما پيشنهادهاي همكاري از سوي صنايع ديگر را نيز بررسي می نماید. لذا حوزه اصلی فعالیت شرکت ایپک یادگار ایلیاد جم مدیریت داده های صنعتی کنترل داده های صنعتی، کنترل داده های تولید، طراحی و استقرار سامانه مدیریت تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، طراحی و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی تولید و حداکثر سازی سود، مدیریت انرژی و حوزه های ذیربط می باشد.

يكي از دلایل اصلی عدم موفقیت در استقرار سیستم های نرم افزاري در سازمان ها، عمومي بودن آنهاست. بدین معنا که اين محصولات با اهداف تجاري و براي عموم شركت ها و موسسات اعم از صنعتي، غيرصنعتي، توليدي يا غير توليدي تهيه شده اند. لکن غالباً به دليل عدم تسلط تحليل گران شركت هاي كامپيوتري بر فرآيندهاي خاص سازمان ها، به ویژه فرآیند ها و داده های صنعتي، نيازمنديهاي صنايع مختلف به درستي براي طراحان سیستم های نرم افزاری مشخص نيست. در فرآیند استقرار چنين سامانه هاي نرم افزاري به جاي اينكه فروشندگان سامانه و تیم استقرار آنها، محصول خود را با نياز كاربران و مشتریان تطبيق دهند، این کاربران سازمانها و مشتریان هستند که بايد فرآيندهاي كاري خود را با قابلیت های نرم افزار جديد مطابقت دهند. مهم ترین نمود نامطلوب این رویکرد ناصواب در طراحی سامانه ها، در نامانوس بودن رابط کاربری و محيط سيستم جديد برای کاربران نهایی خود را نشان می دهد و موجب مقاومت کاربران در برابر استفاده از این سیستم ها می شود. در نتیجه سازمانهای خریدار اين سامانه ها پس از مدتي عطاي اين سيستم ها را بر لقاي آنها مي بخشند و به  ابزارها و روش های سنتي خود بازمي گردند. لذا هزينه سنگيني از نظر منابع مالي و اتلاف وقت بر سازمانها تحميل مي شود.

براي اجتناب از اين پیامدها، رویکرد و روش شرکت ایپک یادگار ایلیاد جم، تطبیق خود با نیازمندی های هر سازمان می باشد. تیم مدیریت پروژه این شرکت، هر سامانه های نرم افزاری جدید را دقيقا بر اساس نيازمندي ها و فرآيندهاي خاص مشتری طراحی می کند و در سازمان خریدار استقرار می دهد. در فاز استقرار و پس از آن در دوره پشتیبانی با دریافت بازخورد مداوم از کاربران درست مانند یک اثر هنری سامانه نرم افزاری را به شکل مطلوب کاربران سازمان تحویل می دهد. در این شرکت دانش بنیان، برای تضمین موفقیت در اجرای تمامی مراحل هر پروژه، تیمی متشكل از متخصصان باتجربه صنعت و دانشگاه تشکیل شده است. لذا این شركت با داشتن نیروی انسانی کارآمد و تجربه های پیاده سازی موفق، آماده پذيرش سفارش طراحي و استقرار اثربخش ترین سيستم هاي نرم افزاري در سازمانها می باشد.

خانه